บริษัทปุ๊บปั๊บ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ( Puppap Enterprise Co., Ltd. ) บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบการที่มีพื้นฐานหลากหลายในด้านเทคโนโลยี IT การธนาคาร และการศึกษา นำทีมโดย คุณวินิจ คำสมบูรณ์ ประธานบริษัทฯฯและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ หลังจากผ่านการศึกษาจาก รร.เตรียมทหาร รร. นายร้อยพระจุลจอมเกล้า Central Texas College และ Texas A&M, สหรัฐอเมริกา ได้เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร ที่องค์การอวกาศ นาซ่า (NASA Johnson Space Center) เมือง ฮูสตัน, รัฐเท็กซัส, สหรัฐอเมริกา ในโครงการกระสวยอวกาศ( Space Shuttle ) เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้งองค์การอวกาศแห่งเอเซีย ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อร่วมกับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบุคคลอื่นๆ ได้แก่ คุณสิชา สิงห์สมบุญ ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ กงสุลกิตติมศักดิ์ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกฎหมาย และปริญญาเอกด้านการศึกษา และ คุณเหมโชค สิงห์สมบุญ ปริญญาตรี Richmond University UK, ปริญญาโท ธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก Eastern Asia University ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ SME ภาคเหนือ ซึ่งครอบครัวเป็นเจ้าของและบริหารโรงเรียนในกรุงเทพฯ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี เป็นผู้เข้าไปลงทุน ก่อตั้งเจ้าธนาคารพาณิชย์แห่งแรกใน สปปลาว ส่วน คุณ ทศพล ปานินท์์ ผู้ร่วมทีมบริหารอีกท่านหนึ่ง ที่มีประสบการด้านการบริหารการศึกษา และการบริการลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี
บริษัทปุ๊บปั๊บ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการเรียนการสอนออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ AI ( Artificial Intelligent ) การสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเรียน เทคโนโลยีของเราสามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่( Big Data) การเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์และเครือข่ายทางสังคม ด้วยการใช้เทคโนโลยีล่าสุด เราร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเราในหลายประเภท เช่น การเรียนการสอนโดยปัญญาประดิษฐ( AI), การพัฒนา Metaverse, การเรียนออนไลน์โดยอาจารย์ของ NES, บรอดแบนด์แบบไฮบริดผ่านสายไฟฟ้า, อินเทอร์เน็ตโดย LEO Satellite และแพลตฟอร์ม Block Chain สำหรับหลักทรัพย์ Tokenized assets และอื่นๆ


Dr. Sicha Singsomboon
MS.Raedene McGary
Dr. Vinij Kumsomboon
Dr.Hamechok Singsomboon


The company found by a group of entrepreneurs with a strong background in technology, IT, finance, and education, led by Khun Vinij Kumsomboon, President & Co-Founder, in various technical and leadership skills. After attending Armed Force Academy Preliminary School, Chulachomkao Royal Military Academy, Central Texas College and Texas A&M, he worked many years as an engineer at NASA Johnson Space Center, Houston, Texas, USA under Space Shuttle program. and co-founder of Asian Space Agency (ASA) before returning to Thailand to join with other co-founders, Khun Sicha Singsomboon, Honorary Consul , a graduate from Law School with honor and Khun Hamechok Singsomboon, B.S. degree from Richmond University UK, M.S. from Thammasart University and Ph.D. from Eastern Asia University. Currenly he is President of SME Chinagrai Federation whose family owned and managed a school in Bangkok for over 30 years and co-founder & owner of a first commercial bank in Laos. Another key member, Khun Tossaphon Panin who had experiences in both education and management. He had over 25 years experience in school administration and customer services..

This startup new normal technology company, engaged in AI learning, online communications and digital technology to Improve efficiency & increase productivity. Our technologies can help improve learnng, communication, collaboration, big data management, access to analytics data and social networking. Utilizing the latest technology, we are collaborating with our strategic partners in many areas including but not limited to; AI Learning, Metaverse Development, Online by NES teachers, Hybrid BPL (Broadband over Power Line), Internet by LEO Satellite for remote area, and Blockchain Smart Contract Development & Management Platform for Tokenized Securities and others.