1638184194430.mp4
AI.short.profile.V4.pdf
MagniLearn และ Puppap ซึ่งเป็นพันธมิตร Partner & Distributor ในเชิงกลยุทธ์ซึ่งกันและกัน แต่ผู้เดียวในประเทศไทยทางด้าน AI Learning โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาด Covid -19 ไปทั่วโลก เรากำลังเร่งศักยภาพของระบบการศึกษาในโรงเรียนโดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องไปนั่งเรียนในชั้นเรียน เราทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนโรงเรียน ครู และนักเรียนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ด้วยการจัดหาแพลตฟอร์มภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ทันสมัย


MagniLearn and Puppap, AI Learning's strategic partners & distributor working together exclusively in Thailand, especially in these days of a worldwide pandemic Covid 19, are accelerating the potential of school education systems without the need to be physically present in classes. We are entirely dedicated to supporting schools, teachers, and students worldwide and in Thailand by providing a Cutting-edge, online English platform.

ความฝันในการเรียนภาษาอังกฤษ


THE DREAM OF LEARNING ENGLISH

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ และเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดโอกาสมากมายในโลกปัจจุบัน
MagniLearn และ Puppap กำลังประสานงานกับโรงเรียนทั่วโลกและในประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ปรับแต่งอย่างเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งจะสอนและแนะนำนักเรียนให้มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูงสุด


English is the language of science, technology, medicine, and the key for opening a wide range of opportunities in today’s global world.
MagniLearn and Puppap are coordinating with schools worldwide and in Thailand, empowering them to efficiently and rapidly improve language learning productivity by using our customized and personalized online English learning platform that teaches and guides students to the highest level of English proficiency.


แพลตฟอร์มที่ปฎิรูปการเรียนภาษาศาสตร์

A DISRUPTIVE LANGUAGE PLATFORM

MagniLearn และ Puppap เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ได้รับการพัฒนาโดยใช้โมเดลเนื้อหาที่ยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้เราปรับให้เข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนได้อย่างง่ายดาย และสร้างบทเรียนที่ตรงกับจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนโดยอัตโนมัติในแบบเรียลไทม์
เครื่องมือภาษาศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ MagniLearn จะสร้างบทเรียนออนไลน์ที่ปรับแต่งเป็นพิเศษแบบไดนามิก ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกหัดอิสระสำหรับนักเรียนแต่ละคน โดยพิจารณาจากความสามารถทางภาษาอังกฤษของแต่ละคนและตามหลักสูตรของโรงเรียน นักเรียนจะเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น โดยได้รับคำติชมและสอนที่แม่นยำจากครู AI ของเรา ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนอย่างต่อเนื่อง


MagniLearn and Puppap provide a hybrid, efficient English learning platform. The platform has been developed upon a flexible content model which allows us to easily adapt to any school curriculum and automatically, in real-time, create lessons that match the student's strengths and weaknesses.


MagniLearn's unique linguistic engine dynamically generates tailor-made online lessons consisting of free-form exercises for each student, based on their English proficiency and according to their school’s curriculum. The students become active learners, receiving precise feedback that constantly improves their performance.


สำหรับนักเรียน - เป็นการเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่ายสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นส่วนตัว แพลตฟอร์มออนไลน์ของเราช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วม ท้าทาย และปรับปรุงความสามารถทางภาษาอย่างต่อเนื่อง


For STUDENTS - an intuitive environment for an extremely efficient and personalized online English learning experience. Our online platform ensures that students are engaged, challenged, and constantly improving their language abilities.


สำหรับโรงเรียนและครู - แพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ โดยผสานเข้ากับหลักสูตร เป้าหมาย และภาษาท้องถิ่นของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ AI ของเราให้รายละเอียดที่จำเป็นแก่ครูเพื่อเสริมสร้างนักเรียนตามรายงานสำหรับครูที่AI ได้เก็บข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนไว้


For SCHOOLS & TEACHERS - a flexible and adaptable tool with full integration with the school's curriculum, goals, and native languages. We provide teachers with essential details to reinforce their students based on data-driven reports.

<<<ดูวิดีโอ การเรียน AI โดย Magnilearn >>>

Thanks for your interest , and soon, you and your students will be able to experience our latest developments: Here is a taste of what’s coming next in March 2022 !


  1. New Teacher Insights Platform - including student level and class level learning data.

  2. New Student Insights Platform (combined with a brand new homepage) - including student’s progress, knowledge information, skills practice, grade and more.