Press

ม.ค. 2564: มูลนิธินาคาราช ร่วมกับ บริษัท ปุ๊ปปั้ปเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ปุ๊ปปั๊บ) เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนปากเกร็ด กรุงเทพฯ สำหรับโครงการนำร่อง - ชั้นเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โรงเรียนที่รับผิดชอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นเรียนออนไลน์ ในขณะที่ Puppap จัดทำหลักสูตร อาจารย์เจ้าของภาษา วัตถุประสงค์ของมูลนิธินาคาราชคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับชุมชนและผู้บริจาคธุรกิจเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสำเร็จโดยรวมของนักเรียน


Jan , 2021: Nakaraj Foundation in cooperation with Puppap Enterprise Co. Ltd ( Puppap) attending scholarship ceremony at Pakkred school in Bangkok for a pilot project - Online English class. The school responsible for selecting the students to attending the online class, while Puppap providing course curriculum , Native English teachers. Nakaraj Foundation 's objective is to To foster mutually beneficial partnerships with community and business donors to further raise academic achievement and overall student success


ธันวาคม 2563: ผู้บริหารบริษัท ปุ๊ปปั้ปเอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้นำเทคโนโลยีการศึกษาแบบ New Normal ชั้นนำของประเทศไทย เป็นหนึ่งในวิทยากรในการประชุมครูแห่งชาติประจำปีที่จังหวัดอุบลฯ โดยมีครูเข้าร่วมกว่า 5,000 คน เธอได้นำเสนอแพลตฟอร์มการศึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้บริหารโรงเรียน เช่น Lark Technologies ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของ Puppap ในอดีตเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ด้วย Lark ตอนนี้ครูมีเครื่องมือทั้งหมดที่ต้องการในที่เดียว และเธอได้กล่าวถึงคุณลักษณะต่างๆ ของ Lark ที่กำลังมาแรงมากขึ้น


December, 2020: Puppap Enterprise Co., Ltd ( Puppap) the leading new normal education technology in Thailand was one of the speaker at annual Teacher National Conference in Ubon with well over 2,000 teachers attended. She has presented to the school administrators a unified education platform like Lark Technologies , Puppap 's technology partner. In the past it was difficult to get everyone on the same page. With Lark, now teachers have all the tools they need in one place and she addressed more of Lark’s features which are more coming.
เมษายน. 2564: คณะผู้บริหาร จาก บริษัท ปุ๊ปปั้ปเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( ปุ๊บปั๊บ ) เยี่ยมผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายบางบัวทอง โดยมีนักเรียนในวิทยาเขต ในสัญญาจะใช้หลักสูตรออนไลน์ของ Puppap บนแพลตฟอร์มการศึกษาของ Lark ที่จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปีนี้ ชั้นเรียนจะได้รับการสอนอย่างครอบคลุมในการสนทนาภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาของ Puppap


April. 2021: Management team visited School Administrator, Bangbuatong elementary and high school with few thousand students on campus. The meeting is to finalize on the contract utilizing Puppap's online curriculum on Lark education platform to be launched in August this year. The class will be taught comprehensive in English conversation by Puppap's Native English Speaking teachers.

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ปุ๊ปปั้ปเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจสำหรับโครงการนำร่องโดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI ที่ก้าวล้ำ ( Artificial Intelligent ) จาก Magnilearn บริษัทในอิสราเอลซึ่งเป็นหุ้นส่วนด้านเทคโนโลยีของ Puppap โครงการนำร่องจะใช้เวลา 4 เดือนในการสาธิตเทคโนโลยี AI เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียน พร้อมปรับแบบฝึกหัดแบบไดนามิกให้สอดคล้อง AI จะเสริมคำตอบที่ถูกต้องและเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน แก้ไขข้อผิดพลาดในระดับบุคคล และให้ข้อเสนอแนะที่กระชับ หนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การรายงานแบบเต็ม และการติดตามผลสำหรับหลักการ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของนักเรียนได้October 21, 2021, Puppap Enterprise Co.,Ltd management and Benjama Rachanusorn School administer signed an MOU for a pilot project utilized a breakthrough AI technology ( Artificial Intelligent ) platform from Magnilearn, an Israel company who is Puppap's technology partner. The pilot project will last 4 months to demonstrate its AI technology to identify student’s strengths and weaknesses while dynamically adjusting exercises accordingly. The AI will Reinforces accurate answers and raises students’ confidence; addresses errors on an individual level, and provides concise feedback. One of the important feature, its data driven, full reporting, and result tracking for principles, teachers, students and parents, allow monitoring of the student progress


2 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร Puppap Enterprise และผู้บริหารโรงเรียนเบญจมาราชานุสรณ์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องเพื่อสาธิต LEO Satellite internet ที่ผสานรวมกับเทคโนโลยี BPL (Broadband Over PowerLine ) สำหรับโซลูชันไมล์สุดท้าย ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทันทีที่หนึ่งในผู้ให้บริการดาวเทียม LEO ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย Puppap จะจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งที่โรงเรียน ในขณะที่โรงเรียนจะจัดเตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะตรวจสอบผลลัพธ์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอินเทอร์เน็ตดาวเทียม ISP ปัจจุบันกับ LEO สำหรับความเร็วอัปลิงค์/ดาวน์ลิงก์ และเวลาแฝงของแบนด์วิดท์ การทดลองจะสาธิตแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จาก Magnilearn ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของ Puppap ที่เชื่อมโยงกับดาวเทียม LEO


November 2, 2021, Puppap Enterprise management and Benjama Rachanusorn School Administrator signed MOU for the pilot project collaboration to demonstrate LEO Satellite internet integrating with BPL technology ( Broadband Over PowerLine ) for the last-mile solution. Under the agreement, as soon as one of the LEO Satellite operators is approved to operate in Thailand, Puppap will provide related equipment to install at school while the school will provide a specific area for the equipment. Both parties will monitor the outcome and compare performance between its current ISP vs LEO satellite internet for speed uplink/ downlink and latency of the bandwidth. The pilot also will demonstrate an AI technology platform from Magnilearn, Puppap 's technology partner linked with the LEO satellite.


10 พฤศจิกายน 2564 บริษัท Puppap Enterprise Co.,Ltd และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจสำหรับโครงการนำร่องโดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI อันล้ำสมัย ( Artificial Intelligent ) จาก Magnilearn ซึ่งเป็นบริษัทในอิสราเอลที่เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของ Puppap โครงการนำร่องจะใช้เวลา 4 เดือนในการสาธิตเทคโนโลยี AI เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียน พร้อมปรับแบบฝึกหัดแบบไดนามิกให้สอดคล้อง AI จะเสริมคำตอบที่ถูกต้องและเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน แก้ไขข้อผิดพลาดในระดับบุคคล และให้ข้อเสนอแนะที่กระชับ หนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การรายงานแบบเต็ม และการติดตามผลสำหรับ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของนักเรียนได้


November 10, 2021, Puppap Enterprise Co.,Ltd and Saraburi Vithayakom School signed an MOU for a pilot project utilized a breakthrough AI technology ( Artificial Intelligent ) platform from Magnilearn , an Israel company who is Puppap 's technology partner. The pilot project will last 4 months to demonstrate its AI technology to identify student’s strengths and weaknesses while dynamically adjusting exercises accordingly. The AI will Reinforces accurate answers and raises students’ confidence; addresses errors on an individual level, and provides concise feedback. One of the important feature, its data driven, full reporting, and result tracking for principles, teachers, students and parents, allow monitoring of the student progress